Af kommunens ca. 30 kirkegårde, hvoraf mange har omgivelsesfredninger, kan, foruden Østerhåb Kirkegård, fremhæves fire. Vær Kirkegård omgives af kirkeskoven ned til Vær Sø og mod nord af et kampestensdige og randtræer.

Hansted Kirkegård, der omgives af en hvidkalket mur og lindealléen til Hansted Kloster, har smukt klippede hækbuer over gennemgangene i kirkegårdens lange hæk.

Tamdrup Kirkegård er ganske regelmæssigt opbygget og har randtræer næsten hele vejen rundt inden for det lave kampestensdige.

Torsted Kirkegård ligger i et parcelhusområde i det sydvestlige Horsens, men med friholdte åbne kiler på tre sider. Også denne kirkegård afgrænses af kampestensdiger og smukke randtræer, både gamle og nye. Kirkegården er udvidet ad flere omgange med afdelinger i forskellige udformninger, omgivet og adskilt af klippede hække.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde