Bydelene

Bispebjerg

Bispebjerg Kirkegård, der ligger på et af de højeste steder i København, blev udformet 1903‑10 af arkitekt Hans J. Holm og havearkitekt Edv. Glæsel.

Brønshøj-Husum

Brønshøj Kirkegård lå oprindelig kun lige nord og syd for Brønshøj Kirke, men er siden udvidet flere gange.

Nørrebro

Assistens Kirkegård, der blev indviet i 1760, er bydelens store kirkegård. Men Nørrebro rummer også Mosaisk Nordre Begravelsesplads i Møllegade. Begravelsespladsen blev anlagt i 1694.

Vesterbro-Kongens Enghave

Vestre Kirkegård er Danmarks første centralkirkegård og med sine 54 ha Danmarks største. Anlæggelsen af kirkegården blev påbegyndt i 1870. Smukke og monumentale alléer opdeler de enkelte kvarterer. Kirkegården har flere store, gamle træer af bøg, eg og lind og rummer en del områder med tæt beplantning samt et varieret fugleliv.

Indre By

Mens oberst Henrik Ruse var i gang med at opføre Kastellet, udpegede han areal til to kirkegårde, en for Flåden (Holmens Kirkegård 1662) og lige overfor en for Hæren (Garnisons Kirkegård 1664). Holmens Kirkegård er den ældste kirkegård, der endnu er i brug i byen.

Garnisons Kirkegård blev indviet i 1671. Kirkegården henlå forsømt indtil 1813. Efter koleraen i 1853 blev den udvidet.

Amager Øst

Sundby Kirkegård er anlagt i 1872 og udvidet i hhv. 1924 og 1948. Den er indtil 2020 på ca. 10 ha.

Kirkegården Vor Frelser på Amagerbro hører til Vor Frelsers KirkeChristianshavn.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde