Kolding Kommune har mere end 26 landsbykirkegårde, heraf de fleste med omgivelsesfredninger. Mange er smukt beliggende i det åbne land med fine stengærder, gamle randtræer eller karaktergivende trærækker.

Kolding har tre kirkegårde. Den Gamle Kirkegård blev anlagt i 1805 og udvidet flere gange, senest i 1883. Kirkegården er retlinet disponeret og præges af mange gamle træer og to langsgående alléer samt plæner, hvor de gamle gravsteder omgivet af støbejernsgitre ligger som øer. Søndre Kirkegård, tilsvarende retlinet opdelt, er anlagt 1910‑12 af havearkitekt Edvard Glæsel og udvidet i 1941. Kirkegården er kendt for gravafdelingerne for 2. Verdenskrigs tyske flygtninge- og soldatergrave. Nordre Kirkegård, udformet i 1950’erne af landskabsarkitekt Sven Hansen med en modernistisk plans mange gravrum, blev taget i brug i 1973 og præges af fire store nord-syd-gående træplantninger mod øst og langs hovedadgangsvejene.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kolding Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde