Kirkegården omkring Rudkøbing Kirke nedlagdes i 1812, og en ny kirkegård med udsigt over havet blev taget i brug.

Alle 19 landsbykirkegårde har omgivelsesfredninger. Mange er stemningsfulde med stendiger, trærækker, alléer og skovplantning som Tranekær Kirkegård, der ligger i landsbyens udkant på en terrasseret banke, har indgangstræer og nordlig trærække. En del ligger højt og smukt i landskabet, bl.a. Fodslette, Kædeby og Fuglsbølle Kirkegårde. Sidstnævnte har hesteskoformet trærække omkring ligesom Longelse Kirkegård, der på afstand opleves som en skovholm. Humble Kirkegård ligger på en hvælvet banke, og den gamle runde struktur anes.

Til nogle kirkegårde knytter sig speciel kulturhistorie og beliggenhed nær godser eller præstegårds haver. Det gælder fx Bøstrup Kirkegård ved en stor præstegårdshave med en havelåge, der kaldes Grundtvigs låge, da han brugte den, når han skulle til gudstjeneste i Bøstrup Kirke. I præstegården kaldet Møllehavehuset har forfatteren Johannes Møllehave afholdt saloner med foredrag og fortællinger.

Særlig kulturhistorie knytter sig også til Egeløkke, Lindelse, Magleby og Hou Kirkegårde, hvor sidstnævnte har en allé op til præstegården, samt til den lille trækransede Strynø Kirkegård midt på Strynø.

Det er gennemgående, at områderne omkring kirkerne er blevet mere og mere græsklædte, mens tilbageblevne gravsteder befinder sig i periferien.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Langeland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde