Nyborg Kirkegård, der i 1537 åbnedes som pestkirkegård, er ændret og udvidet en halv snes gange og har terrasseanlæg ved den tørlagte voldgrav. I årene 1924‑25 anlagdes en regelmæssig og symmetrisk assistenskirkegård nordligt i byen.

Kommunens 17 landsbykirkegårde har alle omgivelsesfredninger. Nogle ligger særlig smukt i landskabet som Aunslev Kirkegård, der ses med to parallelle alléer og randtræer i åbent marklandskab og med fire cirkulære gravrum tegnet af landskabsarkitekt Marcel Crutelle i år 2000. Andre ligger i mindre bysamfund eller fine kulturmiljøer som den halvrunde Kullerup Kirkegård, hvor de få gravrækker stråler radialt ud fra kirken. Flere steder ses kirken liggende frit på et græstæppe, idet gravstederne er nedlagt, fx Herrested Kirke, der ligger på en høj, hvælvet banke. Ved Vindinge Kirkegård, der ligger op til præstegård og åforløb, er terrænet omkring kirken græsklædt med terrasseringer og spredte træer. Kirkegårdene omgives typisk af stendiger eller mure med lave, klippede hække samt randtræer eller skovbræmmer som ved Ellested og Refsvindinge Kirkegårde. Hertil kommer anlægget med gravminder ved Vor Frue Kirke, hvor der var kirkegård indtil 1875.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde