Af kommunens mange mindre kirkegårde, hvoraf størstedelen har omgivelsesfredninger, kan fremhæves Lyngvig Klitkirkegård og Gammel Sogn Kirkegård.

Bykirkegårde ses bl.a. i Ringkøbing og Skjern. Ringkøbing Kirkegård, anlagt i 1806 og udvidet i 1904, er regelmæssig opdelt i en halv snes afdelinger og med gennemgående træflankeret akse. Skjern Kirkegård er delvis omkranset af ask. Den er helt regelmæssigt opdelt og udvidet flere gange i hhv. 1890, 1920 og 1967. En del gravrum omlægges i disse år efter en helhedsplan af landskabsarkitekt Eiwind Wad, idet begravelsesmønsteret også her har ændret sig.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde