De tre bykirkegårde Augustenborg Kirkegård, Østre Kirkegård og Sankt Marie Sogns Kirkegård er helt regelmæssigt udformede. Augustenborg Kirkegård, indviet i 1848, rummer 69 fredede gravsteder og en fællesgrav fra de to slesvigske krige. Mange af patienterne fra Augustenborg Hospital blev begravet på kirkegården, og i dag er 30 af disse grave tilbage. Østre Kirkegård, anlagt 1941‑43 og udvidet i 1953 til i alt ca. 8 hektar, er udformet af havearkitekt Johannes Tholle. Sankt Marie Sogns Kirkegård, der ligger nord for kirken, er anlagt omkring 1817 og udvidet flere gange.

Fra Christianskirken udgår en bred midterakse, som krydses af tværakser; i midterpunktet findes en cirkulær dam. Kirkegården rummer en mindelund for danske modstandsfolk under 2. Verdenskrig og et begravelsesområde for tyske flygtninge og soldater.

Kommunen har ca. 25 landsbykirkegårde, næsten alle med omgivelsesfredninger. Mange af dem har stendiger, hække og bevarede randtræer, fx Tandslet og Lysabild Kirkegårde. Sottrup Kirkegård ligger åbent i landskabet og afgrænses af et stendige, der mod syd har stynede lind på indersiden. En mindelund med mægtige træer rummer mindesmærker og grave fra de slesvigske krige i hhv. 1848‑51 og 1864 og fra de to verdenskrige. Beliggenheden tæt ved Dybbøl Banke gør, at mange faldne soldater fra de to krige i grænselandet er begravet eller har fået et minde på Sottrup Kirkegård, bl.a. ydmyge støbejernskors med inskriptioner. Blandt mindesmærkerne er en særpræget grotte af materialer hentet fra den i 1864 ødelagte Skanse 4 ved Dybbøl. Mange steder er få gravsteder i brug, så de resterende ligger spredt i et græstæppe, bl.a. på den næsten cirkelrunde Havnbjerg Kirkegård, på Sankt Johannes Kirkegård på den yderste sydlige del af Als, på Rinkenæs Gamle Kirkegård samt på Hørup og Nybøl Kirkegårde.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sønderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde