Sorø Gammel Kirkegård fra 1100-tallet ligger på nord- og østsiden af Sorø Klosterkirke, og den ældste del er den mest fortættede. Kirkegården, der omgives af Akademigrunden, er udvidet flere gange og blev i 1940’erne reguleret af landskabsarkitekt Georg Georgsen. Sorø Klosterkirkes Kapel fungerer også som klokketårn. Kapellet er opført 1863-64 og tegnet af Christian Hansen.
.

Sorø Ny Kirkegård er anlagt i årene 1903‑06 efter tegning af Edv. Glæsel med længde- og tværakser mellem de store hækomkransede gravgårde. Den blev renoveret i 1940’erne, og i perioden 1960‑69 blev tilføjet en lavereliggende udvidelse med fællesgrav og lapidarium af Georg Georgsen og Torben Michelsen.

Alle kommunens 16 landsbykirkegårde har omgivelsesfredninger. Mange ligger i kanten af små landsbyer og tegner sig med deres mure og randtræer smukt i det åbne landskab og undertiden op til store præstegårdshaver, bl.a. Alsted, Bjernede, Fjenneslev, Lynge, Niløse, Stenmagle og Vester Broby Kirkegårde.

Pedersborg Kirkegård ligger på en vældig borgbanke, der hæver sig nord for Pedersborg Sø med gravsteder og gange på det skrånende terræn, dog med græs på de stejleste steder, hvorved bankens form ses tydeligt. Nyere dele ligger på det flade terræn neden for banken. Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen har i perioden 1985‑99 arbejdet med renovering af den ældste del af kirkegården.

Bromme Kirkegård ligger højt på en bakkeknold og enligt i landskabet ved Bromme Lille Sø. Den omgives af skovlandskab, og den lille kirkegård præges af store gamle randtræer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde