Der er tre kirkegårde i Svendborg. Sankt Jørgens Kirkegård er en gammel landsbykirkegård med traditionelle gravsteder omgivet af lave hække eller jerngitre som Peter Mærsk Møllers familiegravsted.

Assistens Kirkegård ligger centralt i byen. Den blev indviet i 1821, hvor den erstattede de eksisterende begravelsespladser ved Vor Frue Kirke og Sankt Nikolaj Kirke. Den har et kapel tegnet af J. Magdahl Nielsen og K. Varming, der blev indviet i 1896. Kirkegården har et parklignende udtryk med mange store gamle træer og smukke alléer mellem de mange typer gravrum. Her er bl.a. gravsteder og obelisk for faldne danske soldater i krigene 1848-50 og 1864 og et område for engelske flyvere, der blev skudt ned over Tåsinge under 2. Verdenskrig.

Fredens Kirkegård er fra 1932 og udvidet i 2009, med urnelund fra 2015. Den ældste del er symmetrisk disponeret med en halv snes rektangulære gravrum, bl.a. flygtningegrave for soldater og flygtninge, der kom til Danmark under og efter 2. Verdenskrig. Hovedaksens allé fører op til kirken, og alléen i tværaksen har to cirkulære pladser.

Kommunens lidt over 20 landsbykirkegårde har alle omgivelsesfredninger. Kirkegårdene omgives typisk af stendiger, mure med hække og undertiden randtræer, fx den højtliggende Bregninge Kirkegård på Tåsinge. Nogle ligger smukt i det åbne land som Drejø og Landet Kirkegårde, og andre ligger ud til vandet som Sørup Kirkegård ved Sørup Sø, Thurø Kirkegård ved Svendborg Sund og Lundeborg Kirkegård i en skovlysning ved vandet med udsigt til Langeland. Endelig ligger nogle i landsbyerne, bl.a. Hesselager og Ollerup Kirkegårde, og en del i fine kulturmiljøer som Gudme, Hundstrup og Øster Skerninge Kirkegårde. Oure, Ulbølle og Vester Skerninge Kirkegårde ligger højt på græsklædte banker.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Svendborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde