Stort set samtlige af kommunens ca. 40 landsbykirkegårde er omgivelsesfredede, hvilket skaber frirum omkring kirkegårdene.

Øster Nykirke ligger ca. 130 m.o.h. og er dermed en af Danmarks højest beliggende. Den lille, næsten kvadratiske kirkegård omgives mod det åbne landskab af et dobbelt stendige. Ligeledes er Hover Kirkegård en lille traditionel kirkegård med dobbelt stendige, klippede hække og rækker af lave, formklippede lindetræer. Jelling Kirkegård består af to dele, beliggende nord og syd for Thyras Høj, som de begge åbner sig mod.

Vejles ældste og oprindelig eneste kirkegård lå omkring Sct. Nicolai Kirke. Den var i brug til 1825, hvor en assistenskirkegård, nu Gl. Kirkegård, blev taget i brug. Yderligere en assistenskirkegård, Østre Kirkegård, også med mange særlige gravsteder og med lindeallé, blev taget i brug i 1871 og udvidet i hhv. 1896 og 1906. Kapellet fra 1901 er tegnet af Christof Hansen. Nordre Kirkegård, i dag den største, er indviet i 1910 og med kapel 1922‑23 af Frits Jensen.

Byens fire kirkegårde har alle gennemgående stier, der opdeler arealet regelmæssigt i rektangulære felter. Kirkegårdene er i dag ekstensivt udnyttet med ret få gravsteder i græs mellem træer og omlægges derfor efter langsigtede planer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde