Den oprindelige kirkegård ved Vordingborg Kirke er nedlagt, i dag omgives kirken af store træer og grønne områder. Syd herfor ved vandet ligger Vordingborg Gl. Kirkegård fra 1841, udvidet i hhv. 1894 og 1957 og med kapel fra 1860 af J.D. Herholdt. Vordingborg Ny Assistens Kirkegård er anlagt i 1902. Begge er traditionelt opdelte og blev fra 1990’erne omdannet efter planer af landskabsarkitekt Andreas Bruun.

Præstø Kirkegård med kapel fra 1916 omgiver kirken og afgrænses på tre sider af kridtkvadremure. Omkring Stege Kirke er i dag kirkeplads og store træer, der markerer den tidligere kirkegård. Stege Kirkegård nordøst i byen, anlagt i 1812 med kapel fra 1893, omgives af en hvid mur og er smukt beplantet. I 1969 blev den udvidet med en ny afdeling, der efter plan af landskabsarkitekt Birgitte Fink i 1990’erne blev omlagt med et forløb af klippede bøgebeplantninger omkring urnegrave.

Kommunen har 24 landsbykirkegårde, alle med omgivelsesfredninger. Mange ligger usædvanlig smukt, omgivet af marker og ofte med fine randtræer, bl.a. Beldringe, Damsholte, Kastrup og Skibinge Kirkegårde. Jungshoved Kirkegård med nærliggende voldsted ligger tæt ved kysten, ligesom Kalvehave og Fanefjord Kirkegårde. Andre er særlig stemningsfulde med stendiger, tæt gravstedsbeplantning, hække og gamle træer, fx Allerslev og Keldby Kirkegårde, begge midt i landsbyen.

Den lille Nyord Kirkegård ligger ca. 1 km nordøst for kirken, omgivet af træer og markerer sig stærkt i det flade landskab. I år 1900 sattes en mindesten for otte engelske søfolk, der omkom under en stormflod i 1872 og begravedes her.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde