Kirkeladen på kirkepladsen midt i Slagelse. Sammen med Sankt Mikkels Kirke hører den til de ældste bygninger i byen. Den blev fredet i 1918 og ejes i dag af Slagelse Kommune.
.

Vest for Sankt Mikkels Kirke i Slagelse ligger kirkeladen fra ca. år 1500. Den blev opført i gotisk stil i munkesten med teglhængt heltag. Den 7,5 m lange og 4,3 m brede kirkelade blev brugt til opbevaring af kirkens tiendekorn. Efter Reformationen fik mange kirkelader nye formål, og i denne var der fra 1616 til 1811 latinskole, hvor bl.a. forfatterne Jens Baggesen og B.S. Ingemann var elever. Siden har kirkeladen været brugt til hospital, politistation, mødelokaler, kirketjenerbolig og nu kirkekontor.

Mens kirkeladen fungerede som politistation, var den rødkalket. Nu står bygningen igen i rød blankmur og med rødt tegltag.

Videre læsning

Læs mere om Slagelses arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur