Kirkekort over nuværende folkekirker og ødekirker i Ærø Kommune.

.
Rise Kirkes altertavle fremstår i dag som resultatet af en usædvanlig lang tilblivelseshistorie, som afspejler, at kirkerummet er et levende rum. Ældst er de 12 passionsrelieffer, der menes at stamme fra et nu forsvundet lektorium (korskranke) fra årtierne omkring år 1300. I slutningen af 1400-tallet er disse blevet samlet i en altertavle, som i midtskabet fik en korsfæstelsesscene. På predellaen (fodstykket) ses et nadvermaleri fra 1600-tallet. Endelig tilføjedes topstykket, der prydes af Christian 7.s monogram, i 1773.
.
Dronefotoet af Sankt Alberts Kirkes isoleret beliggende tomt helt ud til kysten er et betagende syn. Skrænten afslører imidlertid, at den åbne kyststrækning gradvis eroderes væk og derved truer kirketomtens bevaring.
.

Af Ærø Kommunes syv kirker er Bregninge, Rise og Tranderup opført i middelalderen, mens kirkerne i Marstal, Søby og Ærøskøbing er opført i 1700-tallet. Endelig er Ommel Kirke fra 1894.

Kirker med romansk oprindelse

Alle tre romanske kirker har skib og kor af rå og kløvet kamp, idet der i Rises skib desuden indgår kridt og frådsten. Rise har en tilmuret præstedør mod syd, hvis tympanon har relieffer af tre mandshoveder, en løve og en drage, flankeret af kridtstensrelieffer med jægere, jagthund og vildsvin. Fra den nedrevne romanske kirke i Ærøskøbing stammer et korsprydet tympanon, som nu ligger uden for den nuværende Ærøskøbing Kirkes hovedindgang, og en ornamenteret kragsten, der opbevares på Ærø Museum, samt en arkadesmykket døbefont, som er i brug i den nuværende kirke. Rises døbefont har også arkader på kummen og mandshoveder på foden. Bregninges døbefont har tillige hoveder på foden, men kors og liljer på kummen i stil med Tranderups døbefont, nu i Marstal Kirke, som desuden har store cirkelslag. I Bregninge Kirke er et senromansk korbuekrucifiks.

Kirker i den gotiske periode

I gotisk tid fik kirkerne hvælv, tårn og våbenhus. Rise Kirke fik desuden en østforlængelse og på nordsiden af korets ældre del en udbygning, som beboerne i Marstal brugte, før byen fik egen kirke. Tranderup Kirke har murermesterbemalinger, bl.a. fra 1518. Bregninge Kirkes nye hvælv fik ornamentale kalkmalerier, bl.a. med årstallet 1513 over et narrehoved. Omkring 1530 tilføjedes nye planteornamenter og billeder af Jesu lidelse og Johannes Døberen. Kirkens samtidige trefløjede altertavle af Claus Berg har en central korsfæstelsesscene samt i fløjene helgener og apostle. I kirken findes også to løse Kristusfigurer. Rise og Tranderup Kirker har ligeledes sengotiske fløjaltertavler, og Tranderup desuden tre sengotiske sidealterfigurer.

Kirker i den efterreformatoriske tid

Bregninge har prædikestol fra 1612, Rise fra 1624 og Tranderup fra 1703. I Rise hænger en tavle fra 1700-tallet med portræt af Luther og af ni lokale præster. Tranderups tårn med sin tempellignende kobberklædte overdel er fra 1832 og tegnet af bygningsinspektør i Slesvig W.F. Meyer, med småjusteringer af C.F. Hansen.

Tre nye kirker blev bygget i 1700-tallet, først Marstal Kirke fra 1738 tegnet af murermester Hans Jensen Trap som et langhus med femsidet østende og en korsarm fra 1771. Tårn og spir er fra 1920. I 1745 fulgte Søby Kirke som et langhus, der i 1771 fik en halvcirkulær korrunding tegnet af Johan Paul Seiffert og året efter et tårn med lanternespir. Den nye kirke i Ærøskøbing fra 1758 er et langhus med en særskilt apsis; arkitekten er ukendt. Den nyromanske Ommel Kirke fra 1894 blev tegnet af Niels Jacobsen.

Karakteristisk for søfartsbyerne er de mange ophængte kirkeskibe, fire i Ærøskøbing og hele syv i Marstal. Alter maleriet i Marstal af J.E.C. Rasmus sen fra 1881 viser passende Jesus stilner stormen på Genesaret Sø. I kirkens vest ende hænger to samhørende malerier af Rita Lund fra 2012 med samme tematik. Et maleri af Walter Möbius fra 1946 blev i 1997 opsat på skibets sydvæg.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ærø Kommune

Læa videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker