.

Der er i Brøndby Kommune to middelalderlige landsbykirker samt to kirker, der er opført i hhv. 1966 og 1984 som følge af en kraftig befolkningsudvikling.

Kirker med romansk oprindelse

Brøndbyvester Kirke set fra syd gennem indgangsporten til kirkegården. I billedet ses fortrinsvis de senmiddelalderlige forandringer af bygningen, dvs. skibets vestforlængelse samt det lidt yngre tårn og våbenhus. Det romanske kridtstensmurværk ses på begge sider af våbenhuset.

.

Brøndbyvester Kirkes kor og skib er opført i kridtsten i anden halvdel af 1100-tallet. I gotisk tid midt i 1400-tallet blev skibet forlænget mod vest, ligesom der formentlig samtidig blev indbygget krydshvælv. Et par generationer senere, men endnu i middelalderen, fulgte et våbenhus og et meget stort tårn med rige blændingsdekorationer i gavlene. Den mindre Brøndbyøster Kirke, som førhen var anneks til Brøndbyvester, har kor og skib bygget af kløvede kampesten over en kridtstenssokkel. Fra senmiddelalderen stammer vesttårnet af tegl.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Brøndby Strand Kirke er tegnet af Jørgen Blytmann og blev indviet i 1984. Kirken er opført af mursten i fem nuancer med bærende konstruktioner af beton, der tydeligt ses udefra som et enkelt og karakteristisk æstetisk element. Taget stiger op mod klokketårnet med et koncertklokkespil med 48 klokker. Kirkerummet oplyses udefra af lange smalle vinduer, der giver rummet et blødt intenst lys. Over alteret er en glasmosaik af Billy Sjur Ohlsen fra 1999 inspireret af en salme skrevet af Johannes Johansen til kirkens indvielse.

.

Efter Reformationen fik begge kommunens middelalderkirker efterhånden nyt inventar egnet til lutherske gudstjenester.

Brøndbyvester Kirke har renæssancealtertavle fra ca. 1625 og fik nogenlunde samtidig en prædikestol, hvorfra dele blev genbrugt ved opbygningen af den nuværende prædikestol fra 1667. Kirkens gravminder omfatter såvel en gravsten som et sandstensepitafium over præsten Jacob Hansen, der døde 1622, og hans hustru.

Brøndbyøster Kirke har en enkel prædikestol fra 1593 og en altertavle fra begyndelsen af 1600-tallet med et maleri fra 1701. Kirken fik i 1742 nyt våbenhus, og ved en restaurering i 1965 fik den tilbygget et sakristi på korets sydside. Kirkens indre står med fladt træloft.

De to gamle kirker har også nye indslag. I Brøndbyøster Kirke blev i 2003 ophængt et krucifiks af Erik Heide på nordvæggen, og i 2012 fik våbenhuset en glasmosaik af Nis Schmidt med lysets engel som motiv. Brøndbyvester Kirke fik i 2009 en ny festmessehagel med vævede motiver efter tegning af Bodil Kaalund.

Ældst af kommunens to kirker fra 1900-tallet er Nygårdskirken, som blev opført i 1966. Den er tegnet af Jens-Erik Jensen i samarbejde med Jels Savværk og har form som et enkelt langhus i fyrretræ med eternitplader og med et slankt tårn ved siden. Også inventaret er holdt i fyrretræ, og altervæggen prydes af et guldbelagt trækors. I 1991 blev kirkens ydervægge beklædt med hvide laminatplader, og taget blev kobberbelagt.

Brøndby Strand Kirke fik i 1967 en midlertidig kirke af træ, tegnet af Holger Jensen. I 1984 afløstes den af den nu stående kirke af beton og tegl i flere nuancer, tegnet af Jørgen Blytmann. Alter, prædikestol og font er udført i bornholmsk granit, og i apsisrundingen bag alteret hænger et stort kors af egetræ. I vinduet derover blev i 1999 indsat et glasmaleri af Billy Sjur Ohlsen med et abstrakt motiv, der skal illustrere lysets gennembrud og opstandelsen. Dåbsfadet og kanden er af glas og udformet i 2016 af Simon Aaen i samarbejde med glasværkstedet Pust i Ebeltoft. Kirken har et klokkespil fra 1986 med 48 bronzeklokker. Den næststørste klokke er skænket af Brøndby Kommune som en 4. maj-klokke, der skal minde om Danmarks Befrielse d. 4. maj 1945 og dem, der faldt under 2. Verdenskrig.

Kirkegårde

Kommunen har to kirkegårde – Brøndbyøster Kirkegård og Brøndbyvester Kirkegård – knyttet til middelalderkirkerne i Brøndbyøster og Brøndbyvester, begge med ret store udvidelser.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Brøndby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker