Kirkekort over nuværende folkekirker og ødekirker i Faxe Kommune.

.
Hylleholt Kirke i Faxe Ladeplads blev indviet i 1878. Initiativet til at bygge denne kirke blev taget af godserne Bregentved og Vemmetofte Kloster, da befolkningstallet i byen som følge af havnens udbygning og Faxe Kalkbruds vækst på denne tid voksede kraftigt.
.
I Bråby Kirke findes en helt unik døbefont udført i gotlandsk kalksten i anden halvdel af 1100-tallet eller tiden omkring år 1200. Den veludførte døbefont har i sine ni brede rundbuede arkadefelter på kummen figurrige motiver. Motivvalget er utraditionelt, idet reliefferne prydes af legendarisk indhold, heriblandt en Sankt Hubertus-fremstilling. Til højre ses den hellige Hubertus, som en engel holder tilbage fra at sende en pil mod en korsprydet hjort.
.

Af kommunens 22 kirker har 16 romansk oprindelse, men med mange gotiske om- og tilbygninger. To kirker er fra gotisk tid, en er fra 1600-tallet, en fra 1700-tallet og to fra 1800-tallet.

Kirker med romansk oprindelse

Områdets kirker er i mange tilfælde bygget af kalksten fra Faxe. Det gælder Alslev, Dalby, Freerslev, Spjellerup, Terslev og Øster Egede Kirker. En blanding af Faxekalk og kridtsten fra Stevns findes i Haslev, Kongsted, Ulse og Øde Førslev, mens kridtsten er brugt i Bråby, Smerup og Tureby. Kun fire kirker har endnu et romansk kor, nemlig Haslev, Karise, Øde Førslev og Tureby. Sidstnævnte har som den eneste også apsis, mens de øvrige har gotisk langhuskor. Romanske tårne af Faxekalk står i Spjellerup og Øster Egede.

Senromanske teglstensbyggerier er Teestrup Kirkes skib og den velbevarede Karise Kirke fra ca. 1260 med tårn, skib og et højt kor i to etager. Karise har samtidige hvælv båret af dværgsøjler og kalkmalerier, som bl.a. gengiver en konge og en biskop. Billedkvadre ses i Smerup og Spjellerup. Vester Egedes granitdøbefont bærer et relief af en kvinde med hovedet nedad, diet af to uhyrer, mens Spjellerups døbefont prydes af blade og stjerner. Bråby har en reliefsmykket gotlandsk kalkstensdøbefont.

Kirker i den gotiske periode

Roholte Kirke er et gotisk langhus fra ca. 1440 med tårn og sakristi, helt bæltemuret i kridt og tegl. Også den tårnprydede langhuskirke i Faxe fra ca. 1492 prydes af bæltemur. Gotiske langhuskor blev tilbygget næsten alle ældre kirker, som også fik indbygget hvælv og tilføjet tårn, våbenhus og i mange tilfælde sakristi. Blandt mange dekorativt murede trappegavle kan nævnes Smerups korgavl med blændinger og fletmurværk.

Rige kalkmalerier findes i Kongsted Kirke, der har hvælvmalerier af det såkaldte Kongstedværksted fra 1430’erne og af Brarupværkstedet fra ca. år 1500. Faxe Kirkes kalkmalerier fra 1500‑10 viser i tårnrummet Johannes Døberens historie og helgenlegender og i skibets vestende Jesu lidelseshistorie. I Dalbys nordkapel ses Kristi sande højde malet ca. 1500‑25. Korbuekrucifiksgrupper fra ca. år 1500 er bevaret i Spjellerup og Smerup, og et krucifiks i Roholte er fra kirkens opførelsestid ca. 1440. Øster Egede Kirke har to helgenfigurer og sidefigurer fra en krucifiks‑ gruppe. I Faxe findes to stolegavle med billede af hhv. en drage og Sankt Johannes, og Tureby har en dør fra ca. 1525‑50.

Kirker i den efterreformatoriske tid

Herregårdsejere satte deres præg på kirkerne med tilbygninger som i Spjellerup ca. 1550, Bråby i 1570, Kongsted i 1575, Faxe i 1612 og Tureby i 1722. Karise Kirke fik i 1769 et tilbygget gravkapel i klassicistisk stil tegnet af C.F. Harsdorff for Adam Gottlob Moltke fra Bregentved og med sarkofager af billedhuggerne C.F. Stanley, Johannes Wiedewelt og Andreas Weidenhaupt. Vemmetoftes kirke fra 1630 i østfløjen af herregården blev moderniseret i 1715 af prins Carl med alterbillede og en række malerier af Hendrik Krock og rige, endnu bevarede tekstiler. Malerier af Krock findes også i Faxe og Ingelstrup Kirker.

Mange kirker fik alterudsmykninger og prædikestole i årtierne omkring år 1600, skabt af sydsjællandske snedkere. Usædvanlig er Roholtes prædikestol fra 1599 med naive portrætter af Martin Luther, Philipp Melanchthon og evangelisterne. Der er korgitre i Kongsted fra ca. 1620 og Bråby fra 1695, og stolegavle i Øde Førslev og en sandstensdøbefont i Tureby stammer fra ca. 1625. Blandt mange gravminder kan fremhæves epitafiet over Peder Oxe i Bråby fra ca. 1560 og gravstenen for de to ugifte adelige søstre og godsejere Ermegaard og Birgitte Bille fra 1587 i Øster Egede.

Totalrenoveringer fornyede næsten Ulse i 1867 og Vester Egede og Øde Førslev i 1876. Den nygotiske Hylleholt fra 1878 blev tegnet af Theodor Zeltner, mens miniaturekirken Ingelstrup Kapel fra 1892 var betalt og tegnet af den lokale gårdejer O.H. Lund.

Af ny kirkekunst kan nævnes Faxe Kirkes to glasmosaikker i alterpartiet samt altergitter, der er skabt af Peter Brandes i fællesskab med hustruen, Maja Lisa Engelhardt, som har stået for indretning og farvesætning. Engelhardt har desuden malet et altertavletriptykon samt fremstillet altertæppet til Hylleholt Kirke i 2002. I Haslev Kirke finder man maleriet Golgata fra 1996 af Sven Havsteen-Mikkelsen, som er repræsenteret flere andre steder i kommunen.

Ødekirker

I direkte tilknytning til Hellig Svends Kilde i Vemmetofte Sogn skal der have stået et kapel. Det kendes ikke fra dokumenter, men lokale traditioner har siden 1500-tallet berettet om dets eksistens. En kapelbygning er ikke lokaliseret. Som kildekapel må det være nedlagt i årene efter Reformationen i 1536. Senest er Nordskov Kirkecenter nedlagt i 2012.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker