.

Af kommunens otte kirker er kun én middelalderlig, mens de øvrige tilkom i 1900-tallet som resultat af den bymæssige udbygning af området. Flere af de nye kirker frembyder spændende arkitektur eller rummer betydningsfulde kunstneriske udsmykninger.

Kirker med middelalderlig oprindelse

Af Gladsaxe Kirkes romanske bygning står skibets sidemure af kamp med islæt af kridtkvadre delvis bevaret, men omgivet af gotiske tilbygninger. Den romanske nordportal med karme af skånsk sandsten er flyttet til våbenhuset. Nordportalens sandstenstympanon med et processionskors og to rosetter som motiv er indmuret over kirkens moderne præstedør. Det romanske kor blev i sengotikken afløst af et langhuskor af røde teglsten med bånd af kridtsten, og mod vest opførtes i samme materialer et tårn. Våbenhuset på kirkens nordside stammer formentlig fra tiden omkring 1550.

Den romanske Gladsaxe Kirke blev i senmiddelalderen udvidet med et langhuskor og et vesttårn opført i teglsten med bånd af kridtsten. Fra 1505 til 1934 hørte kirken under Københavns Universitet.

.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Bagsværd Kirke. Det indre åbenbarer et himmelsk lys, der via det skulpturelt formede loft moduleres ned mod alteret. Jørn Utzons fortolkning af kirkearkitekturen fornyede dansk kirkearkitektur.

.

Bagsværd Kirke er opført i 1976 efter tegninger af arkitekten Jørn Utzon, assisteret af sønnen, arkitekt Jan Utzon. Udvendigt fremstår kirken ydmyg i industrimaterialer, betonelementer, keramiske fliser og aluminiumstag. Jørn Utzons fortolkning af kirkearkitekturen fornyede dansk kirkearkitektur.

.

Gladsaxe Kirkes indre er stærkt præget af renæssancen, idet krucifiks, stoleværk og prædikestol stammer fra begyndelsen af 1600-tallet. Hertil kommer rester af en katekismusaltertavle fra ca. 1580, som i 1849 blev afløst af den nuværende altertavle med malerier af Jørgen Roed. Gladsaxe Kirke var sognets eneste kirke, indtil Søborg Kirke blev opført 1913‑14 med Alfred Jørgensen som arkitekt. Den hvidkalkede kirke er stilpluralistisk med rundbuede vinduer og et højt, aftrappet tårn ud mod Søborg Hovedgade. Relieffet af brændt ler over indgangsdøren i tårnet med Jesus, der velsigner børnene, er udført af J.J. Bregnø.

I 1923 blev menighedshuset i Bagsværd midlertidigt indrettet til kirke. I 1976 opførtes en helt ny og meget utraditionel kirkebygning tegnet af Jørn Utzon, hvis ry som arkitekt også har givet Bagsværd Kirke verdensberømmelse. Udefra røber den aflange bygning med sin takt af ret anonyme, kasselignende bygningskroppe knap nok sin funktion, men i det indre omkranser lave gange med hvide vægge og ovenlys et lysfyldt kirkerum, der er præget af et højt, svævende loft af bølgende, tynde jernbetonskaller. Arkitekten hentede sin inspiration i de drivende skyer over havet og stranden.

Mørkhøj Kirke fra 1960 er tegnet af Georg Palludan. Det er en rødstensbygning med sadeltag, høje vinduer i hvidkalkede indfatninger og et tårn. Kirken blev i 1971 forlænget og forsynet med tilbygget menighedssal ved Holger Jensen, og i 1999 fulgte opførelsen af en svalegang på kirkens forside. I 2010 fik kirken en storslået udsmykning af Tróndur Patursson i form af tre store glasmalerier med påskemotiver, hvoraf de to, skærtorsdag og langfredag, sidder i vinduerne på kirkens nordside, mens det sidste, der har påskemorgen som motiv, tjener som alterbillede. Det domineres af en kolossal gul sol, der hæver sig over et rødblåt klippelandskab.

Stengård Kirke, der er tegnet af Vilhelm Wohlert og Rolf Graae, stod færdig i 1962. Kirken af røde tegl præges af sine store, skrånende røde tagflader og et markant, rektangulært klokketårn. I det indre ses en billedmosaik af Dan Sterup-Hansen fra 1973 af kvinden, der blev grebet i hor.

I 1967 opførtes Haraldskirken, der er tegnet af Høje Gladsaxes arkitekter, Povl Ernst Hoff og Bennet Windinge, som kirke for bebyggelsen. Kirken er en lys og let bygning med en foranliggende pergola, hvorover et lamelagtigt klokketårn hæver sig som på stylter. Kirkens indre domineres af en farvestærk altervæg skabt i 1969 af Henrik Starcke. Værket med titlen Ordet, der kommer til verden viser en skulpturel Kristusfigur belagt med bladguld, der farer til himmels foran skyer og stjerner i indmurede mosaiksten, flankeret af mosaikrelieffer af tre oldkristne symboler: duen, fisken og bogen.

I 1968 opførtes yderligere to kirker. Søborgmagle blev tegnet af Holger Jensen som en højst usædvanlig kirkebygning, der med gule sten og næsten uden kirkelige markører glider ind i en række lave boligblokke. Kirken fik i 2008 en markant alterudsmykning i form af en farvestærk trefløjet tavle med trekantet topstykke, malet af Adi Holzer. Buddinge Kirke, som er tegnet af Ib Rasmussen, Jørgen Rasmussen og Ole Meyer, virker først og fremmest gennem sin arkitektur med grove, røde teglsten, et massivt, borgagtigt tårn og bag det en gård mellem kirkesal og menighedslokaler. Tagene skråner mod gården og bidrager til en klosteragtig stemning.

Ødekirker

Bagsværd var i middelalderen et selvstændigt sogn, som første gang blev nævnt på en sogneliste fra begyndelsen af 1300-tallet. Sognekirken tilhørte ved Reformationen Københavns Universitet, der lod den nedrive få år herefter. Materialerne blev brugt til at istandsætte bispegården i København. Kirketomten er ikke lokaliseret.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Gladsaxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker