Kildebrønde Kirke i den østlige del af byen med den gamle landsbyskole fra 1860 til venstre. Den tidligere skole anvendes i dag som sognegård og kirkekontor samt til møder og sammenkomster.
.
Den velbevarede Greve Kirke stammer fra slutningen af 1100-tallet og bestod da af skib, kor og apsis. I første halvdel af 1200-tallet blev der på kirkens nordlige side tilføjet et våbenhus, og i senmiddelalderen blev der rejst et tårn. Efter Reformationen overgik kirken til kronen, men i perioden 1719‑1911 var den ejet af herregården Gjeddesdal.
.

Greve Kommune har otte kirker, der fordeler sig med fire middelalderkirker og fire nyere kirker bygget i tidsrummet 1976‑95.

Kirker med romansk oprindelse

Områdets ældre kirker, Karlslunde, Kildebrønde, Greve og Tune, er alle opført af enten kridtsten eller en kombination af kridt- og frådsten. Bedst bevarede er kirkerne i Greve og Tune, førstnævnte med en fornem indre udsmykning af apsis i form af to søjledelte blændinger. Kildebrønde Kirke er derimod stærkt præget af en hård restaurering i 1882, hvor koret blev genopbygget, mens skibet blev skalmuret. I kirken er dog bevaret rester af romanske kalkmalerier fra ca. 1150‑75, udført af Jørlundeværkstedet. Det meget sjældne motiv med Dommedag som tema viser lignelsen om de fem forstandige og de fem uforstandige jomfruer.

Kirker i den gotiske periode

I gotisk tid blev kirkerne udvidet med tårne og våbenhuse, og i Karlslunde blev kirken omdannet til langhus, hvis vestlige del udgøres af det romanske skib. Af de senere tilføjelser er især Tune Kirkes våbenhus interessant, idet tilbygningen mod sædvane er opført med hvælv og en indbygget trappe i det sydvestlige hjørne.

Kirker i den efterreformatoriske tid

Med en kraftig befolkningstilvækst i 1960’erne og 1970’erne kunne kirkerne ikke længere opfylde behovet, hvorfor en række nye blev opført. Den første var Hundige Kirke, der stod færdig i 1976 efter tegning af Ejvind Draiby. Kirkebygningen udgør den vestlige længe i et større kompleks, som blev udbygget i 1983. Materialet er røde, uens brændte teglsten, der ude som inde står i blank mur. I det indre er der ved høje sprækker i vestmuren og forskudte murforløb bag alteret skabt et iøjnefaldende og vellykket lysindfald, der krones af gavlspidsernes glasmosaikker, skabt af Preben Hornung og Mogens Frese. Mosede Kirke blev indviet i 1978, mens Karlslunde Strandkirke og Johanneskirken fulgte efter i hhv. 1980 og 1995.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker