.

Af kommunens fem kirker går den ene tilbage til middelalderen, mens de øvrige er opført i perioden 1959‑2001, hvor Hvidovre Kommune udviklede sig til en københavnsk forstad.

Kirker med romansk oprindelse

Hvidovre Kirke.

.

I 1951 skabte arkitekten Thomas Havning Hvidovre Kirkes nuværende trefløjede altertavle af eg. Heri indsattes en række figurer fra en ældre sengotisk altertavle fra ca. 1450‑1500, der i en synsprotokol fra 1808 omtaltes som »den skiønne, lueforgyldte Altertavle«, men siden er gået tabt. I midtskabet blev indsat en Golgatascene i billedet.

.

Hvidovre Kirke er et langhus med sidemure fra et romansk kridtstensskib, formentlig opført i 1100-tallet, som i gotisk tid fik en vestforlængelse, ligeledes af kridtsten, og mod øst et nyt kor i skibets bredde. Kirken har en romansk døbefont. To reliefskårne figurscener og 12 apostelfigurer fra en senmiddelalderlig altertavle blev i 1951 anbragt i et nyt, gotisk præget alterskab.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Hvidovre Kirke blev hærget under svenskekrigene 1657‑60, men dele af det middelalderlige murværk kunne indgå i den genskabte bygning. Omkring 1675 fik kirken en korsarm af bindingsværk, det såkaldte Valbyskib, til sognebørnene fra det kirkeløse Valby, og i 1723 opførtes et nyt muret våbenhus. Vesttårnet er bygget i 1790. En farvelagt pietaskulptur er udført af billedhuggeren H.P. Pedersen-Dan, der boede nær kirken i perioden 1912‑36 og er gravlagt på kirkegården. En restaurering 1992‑93 fjernede bl.a. et pulpitur i korsarmen og blotlagde kirkens bjælkeloft, samtidig med at inventaret fik en meget lys farveholdning. Der blev i 2018 arbejdet på en ny farvesætning ved tekstilkunstner Martin Nannestad.

Risbjerg Kirke fra 1959 er tegnet af Helge Schønnemann, Christian Brandt og Rolf Graae. Det er et langhus af røde teglsten med vinkelknækkede gavle, der kan ligne skibsstævne. Kirkens indre af gule sten har en krucifiksgruppe af Erik Heide fra 2009. En model af vikingeskibet Skuldelev 6, bygget af Vibeke Bischoff i 2002, tjener som kirkeskib. En lav sidebygning med sideskib bliver forhøjet ved Kristina Kluge og forventes indviet i 2019.

Strandmarkskirken er bygget i 1968 nær Frihedens Butikscenter og i en arkitektur, som er tilpasset de omkringliggende bygninger med murflader af gule tegl og et stort østvindue mod kirkerummet samt et slankt klokketårn. Altervæggen prydes siden 1987 af en meterhøj tredelt udsmykning malet af Bodil Kaalund.

Avedøre Kirke fra 1977 er et firfløjet rødstensanlæg omkring en atriumgård, tegnet af Palle Rydahl Drost. Fra den lille træbyggede forgænger er overført et forgyldt trækors tegnet af Holger Jensen. Mette Lise og Ullrich Rössing udsmykkede i 1977 kirken med dels et altertæppe med pinsemotiv, dels fire udskiftelige antependier til prædikestolen med hvert sit evangelistsymbol og hver sin liturgiske farve. Døbefonten af Allan Schmidt er af brunglaseret stentøj. I atriumgården står en fiskeskulptur af Erik Heide fra 1989.

Kommunens yngste kirke er Hvidovre Hospitalskirke, Maria Magdalene Kirken. Det er en let konstruktion af træ og zink, tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen og indviet i 2001. Den har en glasmosaik af Mogens Jørgensen fra samme år og et vægkrucifiks af Erik Heide fra 2005.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker