Døden til hest med lanse med afhugget hoved på kalkmaleri i Bregninge Kirke, dateret til ca. 1375‑1400. Skriftbåndets tekst lyder: »Jeg bringer døden med vold, jeg ta‑ ger ung som gammel«. Den makabre fremstilling af døden skal formentlig ses i lyset af de store pestepidemiers hærgen i ca. 1349‑50, 1360 og 1368‑69. Oplevelsen af, at op mod halvdelen af befolkningen blev lagt i graven, indgød en voldsom skræk i befolkningen og influerede markant på det religiøse liv i de følgende århundreder.
.
Vor Frue Kirke med sine fem tårne set fra nordvest. Kirken, der menes opført af medlemmer af den magtfulde Hvide slægt, var i middelalderen under kongelig patronatsret, dvs. at kongemagten besad retten til kirkens indtægter, men også forpligtelsen til vedligeholdelsen samt kaldsretten. Kirken er sparsomt omtalt i de skriftlige kilder, men der kendes bl.a. til, at der var seks altre i kirken før Reformationen.
.

Kalundborg Kommune har 37 kirker, hvoraf 28 er fra middelalderen. En enkelt kirke er opført umiddelbart efter Reformationen, mens de resterende otte er fra perioden 1873‑1974.

Kirker med romansk oprindelse

Med en enkelt undtagelse er alle de middelalderlige kirker opført i den romanske periode. De er fortrinsvis bygget af rå og kløvet kamp mellem kvadersatte hjørner, men også frådsten, kalksten og flint har i mindre omfang fundet anvendelse.

Kirker i den gotiske periode

Sejerø Kirke fra ca. år 1300 er den eneste gotiske nybygning i området. Den senmiddelalderlige byggeaktivitet ved områdets kirker var dog betydelig, og der blev i stort tal rejst tårne, våbenhuse, sakristier og kapeller. Særligt kirkerne i Drøsselbjerg og Kirke Helsinge gør sig her bemærket, idet de gennem en lang række om‑ og tilbygninger nu på usædvanligvis fremstår som hhv. to‑ og treskibede hallekirker.

I Bregninge Kirke blev væggene udsmykket med en lang række interessante kalkmalerier, heriblandt en udmaling på skibets nordvæg fra 1300‑tallet, som bl.a. viser skabelsesberetningen og menneskets tidlige historie. I Viskinge Kirke findes unikke kalkmalerier fra ca. 1425, som omfatter et detaljeret billedprogram centreret om Kristi lidelseshistorie, herunder Korsbæringen og Korsfæstelsen.

Kirker i den efterreformatoriske tid

Raklev Kirke er et af Reformationens få nye gudshuse, et langhus opført i 1547 af den tidligere forstander på Kalundborg franciskanerkloster, Melchior Jensen. Kommunens yngste kirke er Holger Jensens Nyvangs Kirke i Kalundborg, bygget af gule teglsten og indviet i 1974. Typisk for arkitekten udgør selve kirken hovedtyngdepunktet i et større kompleks, der bl.a. omfatter menighedslokaler og et fritstående klokketårn.

Grete Balle vævede i 1966 et antependium til Viskinge Kirke og i 1981 et til Værslev Kirke, som i 1996 blev kompletteret af et kortæppe til sideskibet.

Maja Lisa Engelhardt står bag glasmosaikken Den gode hyrde fra 2010 til Raklev Kirke, hvor hun også farvesatte inventar og loft.

Ødekirker

Der kendes til seks ødekirker samt muligvis en syvende i kommunen. Den, der er usikkerhed om, kan have været opført i tilknytning til en vikingetidsgård ved Tissø, der blev nedlagt i begyndelsen af 1000-tallet. De øvrige ødekirker udgøres af to sognekirker, en klosterkirke samt tre kapeller.

I reformationstiden ca. 1536 nedlagdes Sankt Olai i Kalundborg til fordel for den nye Raklev Kirke, der derefter betjente sognet. Kirkegården i byen er bevaret. Der er fundet grave fra Sankt Jørgensgårdens Kapel østligt i byen, men endnu ikke selve kapeltomten.

Som de øvrige spedalskhedshospitaler er det blevet nedlagt før 1542. Et Hellig Kors Kapel øst for byen omtales i 1495, men heller ikke det er lokaliseret endnu. Som de fleste middelalderlige kapeller må det være nedlagt kort efter Reformationen.

Kalundborg Slot i det centrale Kalundborg blev nedrevet efter afslutningen på svenskekrigene 1657‑60. Slottet havde et kapel, der omtales i 1361. Det kendes også fra en plan over slottet, hvorpå det ses, at kapellet havde to hvælvfag.

Kirkekort over nuværende folkekirker og ødekirker i Kalundborg Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker