Kirken i Kirke Såby set fra syd.
.
Ledreborg Slotskapel blev indviet d. 28. juni 1747. Frem til 1899, hvor det blev nedlagt, fungerede det som slotskapel og sognekirke. Femte generation af Holstein-Ledreborg-slægten, greve og konseilspræsident Ludvig Holstein, konverterede som ung til katolicismen. Han fik efter nedlæggelsen indrettet kapellet til katolsk brug, og i 1910 afholdtes den første katolske messe for Ledreborgs beboere. I dag danner kapellet fortsat ramme om afholdelse af katolsk messe en gang om måneden.
.
Sonnerup Kirkes altertavle.
.

Lejre Kommunes 17 kirker er alle fra middelalderen og opført i romansk tid.

Kirker med romansk oprindelse

Byggematerialet for områdets kirker er overordnet set fordelt mellem rå og kløvet kamp og den for egnen så hyppigt forekommende frådsten, der udelukkende er anvendt i syv kirker, delvis i yderligere to. Disse er hovedsagelig beliggende i kommunens nordlige del. I kampestenskirkerne, i alt seks, har dog også forskellige former for natursten fundet anvendelse i fx døre og vinduer. Herfra adskiller de to senromanske kirker i Kornerup og Gevninge sig, førstnævnte, en af landets mindste kirker, er bygget af natursten og tegl, mens Gevninge helt er af tegl.

Kirke Hyllinge og Kirke Såby Kirker påkalder sig særlig interesse, idet begge har haft romanske tvillingetårne af samme type som Tveje Merløse ved Holbæk. I Sonnerup Kirke ses en enestående arkitektonisk udsmykning af triumfmuren i form af dværgsøjler på korbuevangerne og søjledelte nicher på hver side af korbuen. I kirken findes også en kalkmalet udsmykning fra ca. 1150, hvoraf et af motiverne viser Kongernes tilbedelse, udført af det såkaldte Finjaværksted. Malerierne og dele af den arkitektoniske udsmykning er skjult af de senere indsatte hvælv.

Kirker i den gotiske periode

Den senmiddelalderlige byggeaktivitet resulterede i en række om- og tilbygninger, der ofte omdannede kirkerne til langhuse med tårne, våbenhuse, sakristier og kapeller. Dette var også tilfældet i Kirke Såby Kirke, hvor vægge og hvælv efterfølgende blev dekoreret med kalkmalerier fra forskellige perioder.

Kirker i den efterreformatoriske tid

I tiden efter Reformationen blev kirkerne udstyret med en lang række nye inventarstykker, hvoraf mange er fremstillet i de kendte og produktive Roskildesnedkere Brix Michgells og Caspar Lübbekes værksteder. Fra Lübbekes hånd, der især er kendt for orgelfacaden i Roskilde Domkirke, er bl.a. bevaret Glim Kirkes bruskbarokke prædikestol fra 1665 samt stolestader fra kirkerne i Kirke Hvalsø, Kisserup og Lyndby, i sidstnævnte tillige en præstestol.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lejre Kommune

Læs videre

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker