.
Karlstrup Kirkes alter er opstillet i den usædvanlige indvendige apsis. Renæssancetavlen, der er bygget af den tyske billedskærer Brix Snedker i 1616, svarer til den i Svogerslev Kirke og sikkert også til en nu forsvunden tavle i Greve Kirke.
.

Solrød Kommune har seks kirker, hvoraf fem er fra middelalderen, mens Solrød Strandkirke er fra 1982.

Kirker med romansk oprindelse

Kirkerne i Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød er romanske bygninger, som siden er blevet udbygget. Det dominerende byggemateriale er kridtstenskvadre fra Stevns, men den senromanske kirke i Karlstrup indeholder også munkesten. I Solrød Kirke ses desuden et mindre antal sten af den lokalt forekommende grønsandskalk.

De bedst bevarede romanske kirker er Havdrup og Karlstrup Kirker, der begge har en usædvanlig indvendig apsis udsparet i korets østvæg. I den særprægede Karlstrup Kirke er endvidere i korets nordvesthjørne en trappe, hvis konstruktion tyder på, at bygningsafsnittet var planlagt med to eller flere stokværk.

Kirker i den gotiske periode

Kirke Skensved Kirke er opført i gotisk tid som en lille, stramt disponeret langhuskirke med tresidet korafslutning i øst. I sengotisk tid fik kirken et usædvanlig placeret tårn ud for kirkens syddør, der er opført af kridtsten med smalle bælter af munkesten. Alle bygningens hjørner er fremhævet ved lisener, der bryder den flerleddede gesims. Bygningen slutter sig til en lille lokal gruppe af gotiske kirkebygninger, der tillige omfatter Solrød Kirkes østparti, hvis polygonale afslutning også smykkes af hjørnelisener. I Jersie Kirke er den gotiske østudvidelse derimod retkantet.

Kirkerne i den efterreformatoriske tid

Solrød Strandkirke fra 1982 er tegnet af Keld Wohlert og Niels Munk. Det vellykkede murstenskompleks, der har hvidskurede mure og vægge, dækkes af et stort kobbertag med ensidigt fald, hvorfra rejser sig et klokketårn. Foruden selve kirken rummer bygningen mødesale og kontorer. Et stort kors over alteret er udført af Karen Strand i rustfrit stål, bjergkrystal, lapis lazuli og opal.

Ødekirker

Cirka 500 m sydvest for Karlstrup Kirke er udgravet dele af en tidligmiddelalderlig kirkegård med mulige spor af en trækirke. I sammenhæng med kirkegården lå en gårdtomt, og det samlede anlæg antages at være en stormandsgård. Anlægget har sandsynligvis været forgængeren til borganlægget og kirken ved Karlstrup.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker