.

Kommunens to kirker, hvoraf den ene er middelalderlig, mens den anden er opført i 2012, ligger side om side i et fælles kirkelandskab.

Kirker med romansk oprindelse

På de nyopførte hvælv i kor og skib i Vallensbæk Kirke udførte Isefjordsværkstedet kalkmalerier i perioden ca. 1460‑80. Kristi lidelse i korhvælvet (billedet) indledes i vestkappen med Kristus i Getsemane Have, Kristus og Malkus og Kristus for Kaffas. Derefter følger Korsbæringen, Hudflettelsen og Tornekroningen i nordkappen. I øst, der er synlig på lang afstand, ses Korsfæstelsen, Nedtagelsen og Gravlæggelsen. Lidelsesscenerne afsluttes i sydkappen med Kristus i dødsriget, Opstandelsen og Himmelfarten.

.

Vallensbæk Kirke består af et romansk skib og kor af kridtstenskvadre, men er skalmuret med nye kridtsten ved en restaurering i 1865. I sengotikken tilkom et tårn, der er bygget af tegl, men forneden bæltemuret med tegl og med kridtkvadre fra den gennembrudte vestgavl. Kirken fik i 1400-tallet hvælv, som ca. 1460‑80 blev udsmykket af det såkaldte Isefjordsværksted. Kalkmalerierne, der blev afdækket i 1864, og som siden gentagne gange er restaureret, viser i koret Jesu lidelseshistorie. Skibets østlige fag har scener fra tre helgenlegender, bl.a. Sankt Olavs kapsejlads, De hellige tre konger og historien om Jesu fødsel, mens det vestlige fag har scener fra Verdens skabelse og Dommedag.

Vallensbæk Kirke, der menes opført som en kridtkvaderkirke i 1100-tallet, ligger umiddelbart nordøst for Vallensbæk Landsby.

.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Den moderne Helligtrekongers Kirke, tegnet af Peder Elgaard fra Erik Møller Arkitekter og indviet i 2012, og den gamle, romanske kirke samt sognegården danner tilsammen et åbent torv, der minder om gamle kirkekomplekser. Helligtrekongers Kirke består af to cylindre: Den højere, indre indeholder kirkerummet, mens det ydre rum med glasfacaden bruges til servicefunktioner. Kirken er udsmykket med bibelcitater valgt af digteren Søren Ulrik Thomsen.

.

Vallensbæk Kirke fik omkring 1650 sin prædikestol i bruskbarok. Sognepræsten i perioden 1627‑47, Mads Rasmussen, der var vidtberejst som skibspræst og præst i Dansborg i Indien, er mindet på såvel en gravsten som hele to epitafier. Ved kirkens renovering i 1865 blev tilføjet det nuværende kridtstensvåbenhus. Kirkens altertavle fra samme tidspunkt blev i 2007 offer for en brand, som også tilsodede den øvrige kirke. Kirkens kalkmalerier måtte renses, og alterpartiet fik et romansk inspireret granitalterbord med et krucifiks, men ingen altertavle.

Som nabo umiddelbart vest for middelalderkirken ligger Helligtrekongers Kirke, der er tegnet af Peder Elgaard og indviet i 2012. Kirken er opbygget af to cylindre, hvoraf den indre med kirkerummet er højest, mens den ydre rotunde omgiver kirken med en glasfacade, hvis vinduer er tonede i forskellige grå nuancer, som sammen med indvendigt ophængte plexiglasplader tilføjer rummene spændende lysreflekser. Udsmykningen af kirken består af bibelcitater udvalgt af forfatteren Søren Ulrik Thomsen, som foretrak den ældre, mere poetiske bibeloversættelse fra 1948. En tekst om den glemsel, der er alle menneskers lod her på jorden, er indhugget i en sten i gulvet, hvor den langsomt vil blive udslidt. På altervæggen citeres Kristus: »Som Faderen har elsket mig, således har jeg også elsket jer«. (Joh. 15,9). Grafikeren Carl-H.K. Zakrisson har udformet de kalligrafiske tekster med en skrifttype udviklet af Allan Daastrup.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker