Vandmøllen Klaks Mølle ligger ved Bygholm Å. Indtil der i 2013 blev foretaget årringsdateringer i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, antog man, at møllen var fra 1600-tallet, men det viser sig nu, at der har været vandmølledrift på stedet siden ca. 1450. Møllen blev repareret i 1463 og igen i 1590.

Vandmøllen Hornborg Mølle hørte desuden under Klaks Mølle, som var en kornmølle. I 1823 blev der opført en ny møllebygning, og der var både mølleri, bageri og bryggeri. Den nuværende mølle er opført i 1887 efter en brand.

I 1916 begyndte møllen at producere elektricitet under Vestbirk Elværk. Da var kornmølleriet ophørt. Klaks Mølle er i privateje.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Møller