Den centrale del af Klampenborg-Skovshoved, 2018. Det gamle fiskerleje Skovshoved fik sin havn i 1869; den er siden udvidet betydeligt, senest 2015‑16. Anlæggelsen af Kystvejen på opfyldt areal i perioden 1936‑38 har bidraget til bevaring af fortidens ydmyge boliger langs den gamle Strandvej, som også efter renoveringer tegner en kontrast til Hvidørekvarterets palæer. En anden modsætning ses mod nord ved Bellevue Strandbad mellem den nationalromantiske Klampenborg Station og det hvide funkiskompleks Bellavista.

.

Bydelen Klampenborg-Skovshoved ligger langs Øresund mellem Charlottenlund Skov og Jægersborg Dyrehave. Landhævningen siden stenalderen udgør her lidt over 4 m og har skabt en smal forstrand under den tidligere kystskrænt langs Strandvejen. Vest for denne ligger en moræneflade i ca. 10 meters højde, der ved Klampenborg gennembrydes af en tunneldal. Dennes østlige del var den 2 km lange, nu tørlagte Klampenborg Fjord.

Stednavnenes betydning

Navnet Klampenborg er tidligst nævnt i formen Klampenborg i Lyngby Kirkebog 1695 som navn på en skovfogedbolig. I kirkebogen fra 1697 optræder navnet i formen Klampeborg, men alle senere belæg har sammensætning med -n-, fx kirkebogen 1699, Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1763 og Matriklen 1844. Forleddet er tilnavnet Klampe »klump, klods« efter en lokal skovfoged kaldet Jørgen Klampe. Efterleddet er substantivet borg, der som led i middelalderlige slots- og herregårdsnavne oprindelig sigtede til et befæstet anlæg, der fungerede som stormandsbolig. Navnedannelsen Klampenborg må opfattes som en ironiserende efterligning af den ældre slots- og herregårdsnavnetype.

Navnet Skovshoved er tidligst nævnt i et dokument fra 1275 (afskrift 1279) i formen Scogshouet. Den ældste originalform er i 1294 Scogshowæt. Fra 1498 kendes formen Skowshowet, og i Markbogen fra 1682 er formen Schoufs Hofuedt. På Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1763 er formen Skovshoved. Forleddet er substantivet skov. Efterleddet er substantivet hoved, som i ældre stednavne betegner et fremspring på kystlinjen. Stednavnet betyder således »kystfremspringet ved skoven«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder