Lyset fra den åbne himmel over Midtsø titter ind mellem træernes grønne løv, som henlægger det meste af Søstien i skygge. Den idylliske sti strækker sig op langs den sydøstlige side af Midtsø i Barsbøl Skov, hvor den indgår i to afmærkede vandreruter: den gult markerede Midtsørute, som på 3,2 km går hele vejen rundt om Midtsø, og den blåt markerede Barsbølrute, der i en sløjfe på ca. 3,5 km fører vandrerne gennem Barsbøl Skov.
.
Solen står lavt over Klelund Plantage, hvor snorlige skovveje skærer sig gennem beplantningerne for at mødes i fem- og syvstjerner. Plantagen er indhegnet som dyrehave, men i modsætning til traditionelle dyrehaver er dens hovedformål at fremme den biologiske mangfoldighed, bl.a. gennem den græsning og det slid, der påføres af de udsatte krondyr og vildsvin.
.

Med et areal på 1.648 ha er Klelund Plantage sydvest for Hovborg den største plantage i kommunen. Anlæggelsen blev påbegyndt i 1868 af kroejer J.C.S. Sørensen fra Hovborg, men der kom først for alvor gang i projektet i 1875, da lensgreve F.C. Moltke fra Bregentved Gods på Sjælland opkøbte området. I 2005 blev plantagen overtaget af Sofie Kirk Kiær Kristiansen, som i 2010 indhegnede et areal på 1.415 ha og oprettede Klelund Dyrehave, der derved kom til at dække stort set hele den oprindelige plantage.

Tilplantningen af Klelund Plantage blev oprindelig foretaget med nåletræ, og i dag udgør nåletræerne stadig ca. 85 % af det træbevoksede areal. Dertil kommer stedvise partier med løvskov, heriblandt egekrat. Kun godt 55 % af arealet er dog træbevokset, og en væsentlig del af området præges af åbne hede- og mosearealer.

Det rigeste planteliv findes netop på hederne og i moserne, der ud over hedelyng, klokkelyng og revling også huser sjældenheder som cypresulvefod, brun og hvid næbfrø, koralrod, plettet gøgeurt, guldblomme og benbræk samt liden og rundbladet soldug. Insekterne er repræsenteret af flere sjældne arter som ensianblåfugl, moseperlemorsommerfugl, trehornet skarnbasse, lille blåpil og stor skovsmælder.

Der er iagttaget mere end 100 forskellige fuglearter i Klelund Plantage. Til de faste ynglefugle hører bl.a. natravn, rødrygget tornskade og hedelærke, mens vendehals, turteldue og stor hornugle yngler mere uregelmæssigt. Dyrehavens vildtbestand af kron- og rådyr fik i august 2016 selskab af 24 vildsvin fra Tofte Skov. Siden er vildsvinebestanden vokset, så den i dag ligger på ca. 50‑75 dyr.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove