Klemenskerstenen 8 er en runesten fra ca. 1025-1125. Det store fragment blev fundet som grundsten i Klemenskirkes ældste del under dennes nedbrydning i 1882. Året efter fandt man det lille brudstykke. Fragmenterne er indmuret udvendigt i den nordre kirkegårdsmur ved Klemenskirke, hvor også Klemenskerstenen 7 og Klemenskerstenen 9 er indmuret. To fragmenter er bevaret; et stort (stenens nederste del) og et mindre.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra sen vikingetid, lyder: "Azur ok þeR ..."

Oversat lyder indskriften: "Asser og ..."

En stort set tilsvarende ornamentik med flere bånd samlet af et kobbel ses på Klemenskerstenen 3. Det kan formodes, at de to sten er udgået fra samme rister/værksted (se også Østermariestenen 3).

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Bornholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links