De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Fanø Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Variationen i landskabet på den flade, sandede Fanø Kommune er så beskeden, at klimaet forbliver ret ensartet. Havets påvirkning er også stor, hvilket dæmper temperaturvariationen hen over året. Om vinteren hæver havet temperaturen og skubber fra oktober til marts Fanø op blandt landets ti varmeste kommuner. Den modsatte situation optræder om foråret og sommeren, hvor det koldere hav sænker temperaturen på øen. De lavere temperaturer i sommerhalvåret medfører færre byger, og i maj og juni er kommunen blandt landets ti tørreste. Samlet set ligger årsnedbøren dog et stykke over landsgennemsnittet. Det skyldes især, at Danmark ligger i vestenvindsbæltet, der bringer lavtryk og fronter hen over det lune Vesterhav. Derved tilføres luften fugt, og i store dele af året giver det ekstra nedbør i hele den vestlige del af Danmark.

Om sommeren betyder det kolde hav, at der dannes færre skyer, hvilket giver flere solskinstimer. Set over hele året får Fanø Kommune derfor en smule mere sol end landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fanø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima