De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Fredericia Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Klimaet i Fredericia Kommune påvirkes især af beliggenheden lige øst for Den Jyske Højderyg og nærheden til fjord og hav. Eksempelvis betyder kystnærheden og de lerede jorder, at temperaturvariationerne er forholdsvis beskedne, således at der sjældent bliver hverken særlig varmt eller særlig koldt. En undtagelse er Elbo Dal, som kan få ret lave temperaturer om vinteren. Set over året ligger middeltemperaturen lidt over landsgennemsnittet.

Vinden kommer overvejende fra vest, og på sin vej hen over Jylland, og ikke mindst Den Jyske Højderyg, når den at tørre noget ud. Højderyggen medfører således, at den del af kommunen, som ligger vest for Elbo Dal, får mere nedbør end den del, som ligger mod øst. Samlet set får kommunen dog stadig en smule mere nedbør end landet som gennemsnit. Med nedbøren følger et øget skydække, og det årlige antal solskinstimer ligger derfor lidt under landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima