De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Køge Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunens østlige del påvirkes af Køge Bugt med mindre temperaturudsving, mere sol og mindre nedbør. Længere inde i landet er påvirkningen mindre, men på grænsen til Ringsted Kommune begrænser søer og vådområder udsvingene i temperaturen, ligesom tågedannelser her giver flere skyer og mindre sol.

Beliggenheden tæt på de store kontinenter giver om sommeren højere temperaturer og om vinteren tilsvarende lavere temperaturer. Den årlige gennemsnitstemperatur ligger dog lige på landsgennemsnittet.

På vej hen over landet tørrer luften ud, men det kuperede terræn i den centrale og vestlige del giver lidt flere skyer og en smule mere nedbør. I juli måned hører kommunen til blandt landets ti tørreste, og årsnedbøren ligger en del under landsgennemsnittet. På trods af den tørre luft har kommunen kun lidt flere soltimer end landsgennemsnittet. Tågedannelser i november og december sender kommunen ned blandt landets ti solfattigste kommuner i de to måneder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima