De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Kolding Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Klimaet påvirkes i høj grad af Den Jyske Højderyg, som deler kommunen i en stor østlig del med et terræn af bakker og dale ud mod kysten og i en mindre vestlig del med et fladt og sandet landskab. I vest betyder den sandede jordbund, at temperaturen om sommeren kan blive ganske høj, ligesom den ofte fører til en del bygedannelse. Modsat medvirker det bakkede terræn og de lerede jorder i øst til at dæmpe temperaturvariationen, om end temperaturerne i dalene kan blive ret lave om vinteren. Set over året ligger temperaturen i kommunen lige på landsgennemsnittet.

Det bakkede landskab skaber mange skyer og en del nedbør. Vestenvinden når dog at tørre ud på vej over Den Jyske Højderyg og bakkerne, og den østlige del af kommunen hører derfor til blandt Sønderjyllands tørreste områder. Det til trods er kommunen ganske våd med en årsnedbør, som ligger en del over landsgennemsnittet. I marts, maj og august er den endda en af landets ti vådeste. Med den megen nedbør følger mange skyer, og antallet af solskinstimer ligger derfor under landsgennemsnittet. Mest sol får de kystnære områder i øst.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kolding Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima