De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Lolland Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Lolland Kommune har en lang kyststrækning, og med et fladt terræn vil havets påvirkning af klimaet være stor. Kommunen har derfor ikke de store temperaturvariationer. Havet er i efteråret relativt varmt, hvilket varmer kommunen op, så den ligger blandt de ti varmeste fra september til december. Nærheden af kontinentet mod syd og øst giver mere varme om sommeren og kulde om vinteren. Årstemperaturen ligger et stykke over landsgennemsnittet.

Kommunen ligger i en tør region, og det flade landskab danner ikke skyer. Kommunen er landets næsttørreste med oktober som landets tørreste. Det giver mere plads til Solen, hvor februar er landets solrigeste. Med tre måneder, februar, juni og juli, blandt topti lander kommunen et godt stykke over landsgennemsnittet mht. solskinstimer.

Stormfloden i 1872 var en katastrofe på Lolland og Falster. Mange menneskeliv og store værdier gik tabt, heriblandt tusinder af husdyr. Områderne markeret med blåt på kortet blev oversvømmet i 1872, mens de grønne områder blev inddæmmet af de diger, der blev anlagt efter katastrofen. Kort bearbejdet ud fra Geografisk Selskabs Stormflodskort fra 1879.
.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lolland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima