De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Nordfyns Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunens lange kystlinje betyder, at klimaet i høj grad påvirkes af havet, som dæmper temperaturvariationen, så somrene bliver kølige, og vintrene forholdsvis lune. Fraværet af meget lave temperaturer betyder, at årstemperaturen holder sig oppe over landsgennemsnittet.

Mod syd mindskes kystpåvirkningen, og temperaturvariationen bliver større. Det giver bl.a. varmere sommerdage, hvilket fører til flere byger. Det kuperede landskab mellem Harndrup og Morud giver også mere nedbør til den sydvestlige del af kommunen, hvorimod den østlige del ud mod Odense Fjord er mere nedbørsfattig. Samlet set er kommunen dog forholdsvis tør, da vestenvinden når at tørre ud på sin vej hen over Jylland og Den Jyske Højderyg. Det giver en årsnedbør under landsgennemsnittet.

De lave nedbørsmængder betyder færre skyer og mere sol, og set over året har Nordfyns Kommune flere solskinstimer end landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima