De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Ringsted Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.,
.

Kommunen ligger midt på Sjælland med et bakket terræn og en del vådområder. Selv om kysten er langt væk, betyder vådområderne, at kommunen ikke får de højeste eller laveste temperaturer. Årsmiddeltemperaturen ligger da også lige på landsgennemsnittet med januar som en af landets ti koldeste. Ådalene kan blive meget kolde om vinteren.

Vest for kommunen ligger landets tørreste område, og luften når at få lidt opvarmning, inden den når frem til kommunen, som derfor kan få flere byger. Det kuperede terræn giver også mere nedbør. Alligevel ligger årsnedbøren et stykke under landsgennemsnittet med juli måned blandt de ti tørreste i landet. Den tørre luft giver her flere soltimer, så kommunen ligger lidt over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringsted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima