De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Sorø Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunen ligger midt på Sjælland med et bakket terræn og en del vådområder. Vådområderne mindsker temperaturudsvingene. Samtidig dannes der ofte tåge og dis i morgentimerne, så temperaturen kun stiger langsomt. Selv om kysten ligger langt væk, betyder vådområderne, at kommunen ikke får de højeste og laveste temperaturer. Årsmiddeltemperaturen ligger da også lige på landsgennemsnittet med januar blandt landets ti koldeste.

Det bakkede terræn midt inde i landet giver flere skyer og mere nedbør end mod vest. Alligevel ligger kommunens nedbør et stykke under landsgennemsnittet og med juli måned blandt de ti tørreste i landet. Den tørre luft giver flere soltimer, så kommunen ligger her lidt over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima