De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Vejen Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Da Vejen Kommune ligger inde i landet, er havets påvirkning af klimaet beskeden. Der er derfor ganske stor variation i temperaturen, hvilket også skyldes de sandede overflader, som i sommermånederne kan føre til stor opvarmning med mange byger. Samtidig giver sandet både høje dagtemperaturer og lave nattemperaturer, hvilket betyder, at årsmiddeltemperaturen ender lige under landsgennemsnittet.

Selv om terrænet i det meste af kommunen er forholdsvis fladt, stiger det en smule mod øst, hvor der er en tilsvarende øget skydannelse og mere nedbør. I ti af årets måneder ligger Vejen således blandt landets ti vådeste kommuner, og i marts er den ligefrem landets vådeste. Samlet set er kommunen den tredjevådeste i Danmark.

Med den megen nedbør følger mange skyer, og det samlede antal solskinstimer ligger derfor et godt stykke under landsgennemsnittet. Især i sommerhalvåret er solskinnet sparsomt, og på denne årstid hører kommunen til blandt landets ti solfattigste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima