De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Vejle Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Klimaet i Vejle Kommune påvirkes af både Den Jyske Højderyg i vest og Vejle Fjord i øst. Således danner det bakkede terræn i vest mange skyer og dermed en del nedbør i området fra Skibet og sydpå mod Ødsted. Da luften når at tørre ud på sin vej over højderyggen, falder der noget mindre nedbør i kommunens østlige del. I syv af årets måneder og set over hele året hører Vejle til blandt landets ti vådeste kommuner. De mange skyer, som dannes over Den Jyske Højderyg, betyder samtidig, at kommunen er en af landets ti solfattigste.

Det beskedne antal solskinstimer gør kommunen forholdsvis kold med en årsmiddeltemperatur lidt under landsgennemsnittet. Fjorden og dermed nærheden til havet betyder dog også, at temperaturudsvingene dæmpes, så kommunen hverken er særlig varm eller særlig kold. I vinterhalvåret kan der dannes en del dis og tåge i ådalene, hvilket giver kolde nætter.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima