De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Vordingborg Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kysten er tæt på overalt i Vordingborg Kommune, så havets påvirkning på klimaet er stor, og kommunen får hverken høje eller lave temperaturer. Kontinenterne mod syd og øst ligger tæt på, så varme om sommeren og kulde om vinteren kan let nå frem. I forårsmånederne betyder det kolde hav, at kommunen er kold med april blandt de ti koldeste i landet. Tilsvarende betyder det varme efterårshav, at oktober hører til blandt de ti varmeste. På årsbasis er kommunen lidt varmere end landsgennemsnittet.

Vordingborg Kommune ligger i en tør del af landet, da luften når at tørre ud på vej over landet fra vest. Selv om kommunen er bakket, giver det ikke meget ekstra nedbør. Månederne januar, juni, juli, september, oktober og november ligger blandt landets ti tørreste, og samlet for året er Vordingborg Kommune landets tredjetørreste. Det giver flere soltimer i de tørre måneder, så kommunen på årsbasis ligger blandt de ti solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima