Klokkerholm Møllesø er en opstemmet sø, der i århundreder har været anvendt som kæmpedam for en vandmølle i søens vestlige ende. Møllen omtales i 1640 og har gennem tiden fungeret som kornmølle, uldspinderi og savværk. Da møllen blev nedlagt i 1915, blev søen tørlagt og først genoprettet i 1979. Rundt om den smukt beliggende sø findes en vandresti, og visse steder må der fiskes.

Der er udsat bækørred og ål i søen, som også rummer skaller og karusser samt aborrer og gedder. I 2002 fandt medarbejdere fra det daværende Nordjyllands Amt også den invasive karpefisk båndgrundling i søen. Båndgrundlingen, som oprindelig kommer fra Østasien, var på et tidspunkt den talrigeste fisk i Klokkerholm Møllesø, men er tilsyneladende forsvundet fra søen igen uden menneskelig indgriben.

En del af søens fisk tages af fiskehejrer, skarver og toppede lappedykkere. Lille lappedykker ses undertiden også, og af og til jager fiskeørnen i søen. I bevoksningerne kan man desuden høre sangfugle som gulbug, munk, løvsanger og tornsanger. Sent om aftenen og om natten kan man også tit iagttage jagende damflagermus over søen. Blandt sommerfuglene er engrandøje og aurora almindelige, mens guldsmedene bl.a. omfatter de farvestrålende og iøjnefaldende stor kejserguldsmed og stor blåpil.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande