3294 matr. 495 Leonora Christine’s mindested på området vest for kirken. Set fra ØNØ.
.
3276 matr. 246a oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452310
Sted- og lokalitetsnummer
070610-9
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Maribo kommune ejer kun matr.nr. 246a. Birgittinerklosterets nordlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters nordlige del, nonneklo- steret, er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfattet matr.nr. 243, 244, 245a, 245b, 246a, 246e, umatrikuleret gadejord, Klostergade, ud for de nævnte grunde, umatrikuleret gadejord, Kir- kestien, fra Klostergade til en linie, der flugter med Maribo domkirkes øst- gavl samt umatrikuleret areal vest og nord for Maribo domkirke, i vest begræn- set af Søndersø og i øst afgrænset af en linie der flugter med Maribo dom- kirkes østgavl.

Undersøgelseshistorie

1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBirgittinerklosterets nordlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters nordlige del, nonneklosteret, er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 243, 244, 245a, 245b, 246e og 246a, umatrikuleret gadejord, Klostergade, ud for de nævnte grunde, umatrikuleret gadejord, Kirkestien, fra Klostergade til en linie, der flugter med Maribo domkirkes østgavl samt umatrikuleret areal vest og nord for Maribo domkirke, i vest begrænset af Søndersø og i øst afgrænset af en linie, der flugter med Maribo domkirkes østgavl.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkMaribo kloster. Bevarede dele af klosteret er bevaret under overfalden. Mindested for Leonora Christine på området mellem domkirken og Søndersøen.
2017
Museal udgravning - Museum Lolland-FalsterMuseet har i forbindelse med blandt andet terrænregulering på pladsen foran Maribo Domkirke, overvåget al jordarbejde. Overvågning omfatter fredningsnumrene 4523:11, 4523:7, 4523:9 & 4523:10.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links