bebyggelse over klosterruin, set fra NØ
.
bebyggelse over klosterruin, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292731
Sted- og lokalitetsnummer
010312-49
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: 6f, 7e, 78, 16h, 42a, 57c, 73, 79a, 79b, 79c, 79d samt umatr. vejareal. Ejer: Umatr. vejareal, Slangerup kommune. Slangerup kloster. Ruinerne af Slangerup kloster er beliggende under jordover- fladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes eller beska- diges på nogen måde. Bebyggelse eller gravning i forbindelse med kloakarbejde eller lign. må kun finde sted efter forud- gående henvendelse til rigsantikvaren. Arealet kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil. Tilaktering igang 2005. Kalke med klosterets udstrækning ******************************************************************* 1/6-2005 tinglyst skitse over klosterets udstrækning.

Undersøgelseshistorie

1182
Diverse sagsbehandling - Uspecificeret institution
1600
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1936
Privat udgravning - Uspecificeret institution
1953
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1973
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af Slangerup kloster er beliggende under jordoverfladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Bebyggelse eller gravning i forbindelse med kloakarbejde eller lign. må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Arealet kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
1973
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRuinerne af Slangerup Kloster under jordoverfladen. Overført fra kopi af matrikelkort 1:200, hvorpå ruinerne er indtegnet. I de berørte gader og haver sås ikke spor efter nyere nedgravninger eller nyopførte anlæg. Matrikelkort m. indtegnet ruin skal sendes til tinglysningskontoret.
1991
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVed udgravningen blev det fastslået, at der til klosteret har været en vestfløj sammenbygget med sydfløjen, som antydet af Chr. Christensen 1936-38. Vestfløjen kan følges halvvejs op mod kirken, men flugter man vestfløjen videre slutter den sig ikke til kirkebygningen på nogen organisk vis. Sandsynligvis eksisterede kirkens vestparti ikke længere på tidspunktet for opførelsen af klosterets vestfløj. Vestfløjen var 9 m bred og havde en ca. 2 m bred gang ud mod klostergården. Et frådstenslag, 10-15 cm tykt, var ældre end klosteret og kunne følges over et større område.
2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderTilføjelse til eksisterende fredningsdokument.
2009
Museal udgravning - Museet Færgegården
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceAfventer data

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links