Oversigt - fra SV
.
Oversigt - fra NV
.
Brønd - fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272811
Sted- og lokalitetsnummer
010508-1
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brønd, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Gavebrev tingl. 14. sept. 1936 og 11. nov. 1940. Æbelholt ruinpark.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomten af Ebbeholt Kloster. Bevoksning: 1988: Græs
1936
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1936
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFriseringen mangler sidste finish. Gulvene er i de fleste rum og bygninger markeret med udlagt grus. Dette bør også ske i de to rum V for pillesalen i Sydfløjen, da besøgende ellers ikke vil opfatte disse som rum. De opstablede græstørvsmure er ikke tilfredsstillende, da der ikke er græs på de lodrette sider, hvorfor armeringsnettene (af grøn plastic) mange steder kikker frem. kan sløres ved tilsåning med højt græs ved foden af græstørvmurene. På rundstaven øverst på pillebaserne i Sydfløjens pillesal ses frostafsprængninger på sydsiden. Bevokset med græs. En lav tjørn i et af rummene i V-fløjen bør fjernes. Beliggende på dyrket mark ud mod engareal ved åløb i V. Fodsti langs markskel fra museet. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles seværdigt. Offentligt tilgængeligt. Parkeringsplads indrettet ved offentlig vej. Herved museum med urtegård. Bevoksning: 1988: Græs
1997
Anmeldelse fra privat - Folkemuseet
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1999
Registrering via historisk dokumentation - Folkemuseet
2000
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Folkemuseet
2001
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Museal prøvegravning - Folkemuseet
2001
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Folkemuseet
2001
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Folkemuseet
2002
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Folkemuseet
2002
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Folkemuseet
2002
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2002
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2003
Privat detektorbrug - Folkemuseet
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2003
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Folkemuseet
2003
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2005
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 7138 127 mønter fundet i 1997.
2005
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 7208 51 mønter som er fundet i 2001.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2007
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2010
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 8430: 1. Penning, Ribe, 1320’erne, MB 395, x105 2. Penning, Roskilde, 1330’erne, MB 556-561, x73 3. Penning, Roskilde, 1330’erne, MB 564-65, x70 4. Penning, Roskilde, 1310’erne, MB 606, x76 5. Magnus Smek, Lund, MB 654, x74 6. Penning, ubestemt, 1300-1350, x80 7. Antagelig Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1440, x65 8. Christoffer 3 af Bayern, 1440-1448, hvid, Mamlø, Galster 20, x92 9. Rigsrådet, 1481-83, hvid, Malmø, Galster 22, x90 10. Rigsrådet, 1481-83, hvid, Malmø, Galster 22, x96 11-17. Christian 1, 1448-1481, hvid, Malmø, Galster 23 (x96, x64, x89, x77, x62, x88, x89) 18. Christian 1?, hvid, x62 19-35. Hans, 1483-1513, hvid, Malmø, Galster 31 (x66, x78, x79, x82, x84, x88, x88, x88, x91, x93, x94, x95, x95, x95, x96, x97, x97) 36. Hans, 1483-1513, hvid, København, Galster 34, x71 37-38. Hans, 1483-1513, hvid, Aalborg, Galster 36, (x78, x96) 39. Korshvid, Malmø?, primitiv stil, efterligning/samtidig forfalskning?, x88 40. Norge, Hans, hvid, Oslo, Galster 155, x72 41. Norge, Christian 2, skilling, Oslo, Galster 164, x63 42. Regnepenge, Nürnberg, ca. 1500-1650, x68 NFH A 674
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering af murværk mm. på Æbelholt Klosterruin

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links