Ved nordbredden af Bølling Sø (billedet) blev der i 1936 udgravet spor af Maglemosekulturen på den siden berømte Klosterlundboplads.
.

I 1936 blev Klosterlundbopladsen på nordsiden af Bølling Sø udgravet. Bopladsen, der dengang var den ældst kendte i Danmark, navngav derfor tidlig Maglemosekultur som Klosterlundfasen. Nyere fund har dog siden påvist endnu ældre bopladser, herunder også ældre faser af Maglemosekulturen, hvorfor Klosterlundfasen ikke længere betegner den tidligste Maglemosekultur. I 1990’erne, fandt man et stort antal meget velbevarede bopladser omkring søen fordelt på en sydlig gruppe og en nordlig gruppe omkring Klosterlundbopladsen. Fundene fra den ældste sydlige bosættelse er blandt de første spor efter Ahrensburgkulturen (ca. 10.500-ca. 9000 f. Kr.) i Midtjylland. Herefter har man opholdt sig sporadisk på stedet i løbet af den efterfølgende Maglemosekultur frem til ca. 7500 f. Kr., hvor bopladserne forsvandt fra søområdet.

Videre læsning

Læs mere om ældre stenalder i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi