Klostergrundlæggelserne i middelalderbyen Aalborg afspejler de danske byklostres udvikling. I 1100-tallet var Aalborg præget af betydelig kirkelig aktivitet, og kirke- og klostergrundlæggelserne, herunder Aalborgs ældste kloster, Vor Frue Kloster, var formentlig af stor betydning for byens tidlige urbanisering. Da de franciskanske tiggermunke (gråbrødrene) kort før midten af 1200-tallet nåede Aalborg og her begyndte at forkynde Jesu fattigdomsideal, var byen i en helt anden grad præget af bykultur.

Aalborg Gråbrødrekloster formodes stiftet ca. 1240-50.

I begyndelsen af 1300-tallet ebbede klostergrundlæggelserne i de danske byer ud. Først i senmiddelalderen, hvor tiggerordenerne oplevede fornyet popularitet, kom nye ordener til landet og slog sig ned i de stadigt voksende byer. Helligåndsklosteret (i dag Aalborg Kloster) blev grundlagt i Aalborg i 1451 som det første af sin orden i Danmark.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre

Eksterne links