Det ældste kloster i kommunens område er det efter Reformationen nedlagte Voer Kloster, hvis oprindelse i 1100-tallet fortaber sig i det uvisse. Omkring år 1200 blev nonneklosteret i Vissing også etableret, mens tigger- og hospitalsordenerne slog sig ned i Horsens by i 1200- og 1300-tallet.

Klostrene i Horsens

I midten af 1200-tallet slog de fremadstormende tiggerordener sig ned i en række byer i middelalderens Danmark, og i 1261 nåede de også til Horsens. Blot en enkelt orden, franciskanerne, slog sig ned i byen i begyndelsen, hvilket sandsynligvis skyldtes dens beskedne størrelse. Knap hundrede år senere dukkede hospitalsordenen johanniterne også op.

I senmiddelalderen, hvor Horsens – ganske som landets øvrige byer – var i vækst, agiterede munkene for fattigdomsidealet på byens gader. Samtidig tilbød de byens borgere og tilrejsende sygepleje mod betaling.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre