I det tyndtbefolkede, skovrige Midtjylland, hvor der var ideelle betingelser for at anlægge klostre i afsondrethed fra den øvrige verden, kunne cisterciensermunkene i Sminge, munkene i benediktinerklosteret ved Alling Sø samt augustinerkorherrerne i Tvilum, afhængigt af ordensforskrifterne, uforstyrret fordybe sig i de fælles tidebønner, skriftstudier eller landbrugsdrift.

Den ældste klosterstiftelse i Silkeborg Kommunes område er Sminge Kloster. Tvilum Kloster blev stiftet af biskop Gunner af Ribe i årene 1246‑49. Benediktinerklosteret ved Alling Sø omtales første gang i 1268.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre