Et af de private borganlæg findes ca. 700 m sydvest for herregården Knabstrup. Her findes forgængeren, Knapstrup Voldsted, hvis første kendte ejer var Niels Henriksen, som fik fradømt Knapstrup for majestætsfornærmelser før 1289. En anden ejer var Niels Absalonsen, som i 1289 pantsatte sin part til Roskildebispen. I 1410 solgte Peder Jensen Lodehat Knapstrup til Margrete 1., som lod den gå videre til Trolleslægten, i hvis besiddelse den var, da den brændte i ca. 1620. Voldstedet består i dag af en oval, 60 x 80 m stor borgbanke, som delvis har været omgivet af voldgrave. Undersøgelser har vist, at der på banken har ligget et firfløjet 40 x 55 m stort bygningskompleks bestående af en blanding af stenhuse med kældre og bygninger af bindingsværk.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Holbæk Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder