Solen skinner over Knudshovedhalvøen på en januardag, hvor en lystfisker har udfordret vinterkulden for at prøve kræfter med Storebælts blanke havørreder. Området er et af Fyns bedste steder for store havørreder, og selv om de største fangster sker ved natfiskeri om sommeren, kan en klar vinterdag også give resultat. Koncentrationen er i hvert fald høj, og et par på vandretur ud ad den stenede strand er ikke nok til at fjerne fokus fra vandet og den farvestrålende kunstagn.
.
Når man tidligere kørte i land fra bilfærgerne ved Knudshoved, havde man Østerø Sø lige foran sig, og indtil anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen var den lavvandede sø nok den sø på Fyn, som blev set af flest mennesker. Østerø Sø adskilles fra Storebælt af lave strandvolde og oversvømmes regelmæssigt af havet. Da saltholdigheden derfor svinger meget, har en egentlig fiskebestand aldrig etableret sig, om end der både er fanget ål, rødspætte og ålekvabbe i søen.
.
Fra sidst i juli til slutningen af september blomstrer strandnellikerne med deres flossede, vaniljeduftende blomster over strandengene ved Slipshavn på den sydlige del af Knudshovedhalvøen. Strandnellikens videnskabelige artsnavn er superbus, som betyder »prægtig«, og prægtig er den, når den med florlette, hvide til mørkerosa blomster blafrer i vinden over det åbne landskab. Den flossede strandengsplante er dog et ret sjældent bekendtskab i Danmark, og bestanden ved Slipshavn er en af de sidste på Fyn.
.

Halvøen Knudshoved strækker sig ud i Storebælt fra Nyborg og danner den nordlige afgrænsning af Nyborg Fjord. Området bestod tidligere af moræneøer, som strandvoldsdannelser gradvis har forbundet med hinanden og det fynske fastland. Mod syd afsluttes halvøen af et krumoddekompleks, der yder læ for den lille naturhavn Slipshavn.

På sydvestsiden af Knudshovedhalvøen ligger den offentlige skov Plantagen, som mod syd adskilles fra den privatejede Slipshavn Skov af golfbanen Sct. Knuds Golfklub. Her lå der tidligere et hedeareal, men det betragtes i dag som strandeng. Den yderste del af halvøen rummer bl.a. den ca. 23 ha store, lavvandede Østerø Sø, som ligger omgivet af vidtstrakte strandenge, der fortsætter ud til Slipshavn og videre op langs sydvestkysten.

På hele halvøen er der registreret mere end 300 forskellige arter af karplanter. Den største artsrigdom findes på strandengene, som er voksested for sjældenheder som tangurt, strandnellike og klitrose. En stor del af strandengene afgræsses for at forhindre tilgroning.

Insektlivet når også en stor mangfoldighed på halvøen, hvor der fx er registreret mere end 200 arter af biller. De tæller bl.a. den sjældne orangebrystet solbille samt markskarnbasse og en række forskellige møgbiller, der nyder godt af græssernes talrige efterladenskaber.

Fuglelivet når sin største artsrigdom i Østerø Sø og på de omkringliggende strandenge, hvor der er iagttaget mere end 220 forskellige arter. Området er af stor betydning som rasteplads og ynglested for en række ande- og vadefugle som grågås, taffeland, troldand, pibeand, krikand, strandskade, klyde, stor præstekrave, vibe, alm. ryle, hvidklire og rødben. Desuden trækker en del rovfugle, især musvåger, hen over halvøen om efteråret. I 2004 blev 210 ha af Knudshoved fredet. Derudover er Østerø Sø og dens omgivelser udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster