Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42077
Sted- og lokalitetsnummer
210402-40
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kobro. Hvælvet granitstensbro, opført af groft tilhugne kampesten. Gennemløbet er ca. 3,50 m langt, og hvælvets spændvidde er ca. 5 m. Fra fronten går der fra hvert hjørne en fløjmur, sat af utilhugne kampesten, i en længde af ca. 2 - 3 m. Åløbet er delvis stenlagt. Langs vejbanen, der er brolagt i en længde af ca. 7 m direkte over brohvælvets slutsten står på hver side 4 vejafmærknings- sten af granit, ca. 60 - 90 cm høje. Langs nordsiden forbinder en jernstang (som et rækværk) de 4 granitsten. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 10 m. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen samt den brolagte vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller andet affald i åløbet under broen.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKobro Hvælvet granitstensbro, opført af groft tilhugne kampesten. Gennemløbet er ca. 3,50 m langt, og hvælvets spændvidde er ca. 5 m. Fra fronten går der fra hvert hjørne en fløjmur, sat af utihugne kampesten, i en længde af ca. 2-3 m. Åløbet er delvis stenlagt. Langs vejbanen, der er brolagt i en længde af ca. 7 m direkte over brohvælvets slutsten står på hver side 4 vejafmærkningssten af granit, ca. 60-90 cm høje. Langs nordsiden forbinder en jernstang (som et rækværk) de 4 granitsten. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 10 m. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen samt den brolagte vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelige vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller andet affald i åløbet under broen.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"FPL85, Tinglev nr. 11: "Kobro" over Søderup å (1820)."

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links