Kofoedsminde har siden 1983 været en landsdækkende specialinstitution for domfældte voksne over 18 år. Det er den eneste af sin art i landet, og med årene er Kofoeds minde blevet en stor arbejdsplads i Rødbyhavn.

.

Kofoedsminde er en landsdækkende specialinstitution for psykisk udviklingshæmmede kriminelle. Institutionen er den største af sin slags i landet og rummer domfældte over 18 år, der har begået grov eller personfarlig kriminalitet. En dom om anbringelse på et sikret bosted som Kofoedsminde bruges for denne gruppe som et alternativ til almindelig fængselsstraf, således at de psykisk udviklingshæmmede kan få behandling og målrettet støtte. De fleste beboere på institutionen har også psykiatriske diagnoser, personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblemer.

Kofoedsminde blev grundlagt i 1983 og hører nu under Region Sjælland. Institutionen husede i 2021 ca. 90 beboere fordelt på 16 sikrede afdelinger og en åben afdeling. Med undtagelse af en afdeling i Stevns Kommune ligger Kofoedsminde i et parkområde i Rødbyhavn, hvor der både er bygninger fra 1930’erne og en del nyere bygninger. De sikrede afdelinger er omkranset af et 5 m højt hegn.

Omregnet til fuldtidsstillinger havde institutionen i 2021 ca. 350 medarbejdere.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg