Landstedet Kokkedal står efter en ombygning 1865‑66, der var ledet af arkitekt Chr. V. Nielsen for konsul Frederik H. Block, i en tung renæssancestil. Kælderhvælvingerne stammer dog fra det landsted, som gehejmeråd C.A. v. Berckentin i årene 1746‑47 lod arkitekt J.G. Rosenberg bygge på sin nye lod; en bondegård tilskødet ham af dronning Sophie Magdalene på Hirschholm Slot. Berckentins sommerbolig var en tidstypisk, enkel og naturnær lystbeboelse, eller »maison de plaisance«, med en have anlagt med Danmarks første forsænkede græsplæne, en »boulingrin«. Efter bygherrens død i 1758 overgik Kokkedal til hans datter, dronning Caroline Mathildes overhofmesterinde, Louise von Plessen.

Til hovedbygningen knytter sig en del bygninger i blank mur (gule sten) og skifertag fra 1860’erne og 1890’erne: tidligere herskabsstald, forpagterbolig, trelænget avlsgård med stalde, den ene side i bindingsværk, velsagtens fra 1700-tallet. De fleste af bygningerne er sat i stand, og sammen med hovedbygningen har de siden 2011 fungeret som hotel.

Videre læsning

Læs mere om Hørsholms arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur